174 Když je můj Pán Nejvyšší...

Když je můj Pán Nejvyšší
nesmírně zaneprázdněn,
žádá mír, aby ke mně mluvil
Jeho jménem.