204 Můj Pán Nejvyšší mi říká...

Můj Pán Nejvyšší mi říká,
že budu-li bezesně kráčet
cestou srdce,
budu mít mír
v hojné míře.