208 Abych pocítil mír, ...

Abych pocítil mír,
nebudu šplhat vzhůru
na vrchol hory.
Nebudu sedět
na úpatí hory.
Vstoupím prostě do
hnízda svého srdce.