213 Když vytvořím svůj oltář Boha...

Když vytvořím svůj oltář Boha
slzami mého srdce,
mír zaplaví můj život.