220 Když má mysl, ...

Když má mysl,
ochota mé mysli
a já
kráčíme pomalu
po cestě života,
mír nás ochotně doprovází.