223 Srdce ujištění Boha...

Srdce ujištění Boha
nejenom ví,
kde Bůh a Boží Mír žije,
ale též si s nimi vystavělo
svou oddanou jednotu.