226 Úsměvy mé duše...

Úsměvy mé duše
říkají slzám mého srdce,
kde je Boží Mír.
Slzy mého srdce jdou k Bohu
a přinášejí mi fontánu míru.