239 Nepospíchej na nikoho....

Nepospíchej na nikoho.
To nepomáhá.
Nestrachuj se o nikoho.
To nepomáhá.
Ciť však lítost pro každého v potížích
a modli se k Bohu, aby jej požehnal
záplavou míru.