244 Má mysl miluje a potřebuje...

Má mysl miluje a potřebuje
Boží Paže Soucitu Míru.
Mé srdce miluje a potřebuje
Mého Pána Nohy Ochrany Míru.