253 Můj mír...

Můj mír
každý den létá
na křídlech dokonalosti světa,
aby těšil mého Pána Nejvyššího
Jeho vlastním Způsobem.