258 Míra duchovní úmrtnosti...

Míra duchovní úmrtnosti
je vysoká, vyšší, nejvyšší,
protože srdce lidstva
není ještě dotčeno mírem.