260 Nyní, když se mír...

Nyní, když se mír
se mnou spřátelil,
svůj život neposlušnosti Boha
nemohu již déle prodlužovat.