265 Má věda upřená k mysli...

Má věda upřená k mysli
nenachází mír nikde.
Má duchovnost upřená k srdci
nachází mír všude.