268 Protože nemám...

Protože nemám
ani trochu míru,
je můj Pán Nejvyšší smutný.
Protože můj Pán Nejvyšší je smutný,
zemřu na nevýslovné bolesti srdce.