270 K mé nesmírné radosti a spokojenosti, ...

K mé nesmírné radosti a spokojenosti
láska a mír mého srdce vždy vyhrávají
závod uspokojení Boha.