272 Nyní, když slunce míru...

Nyní, když slunce míru
mého srdce vychází,
absurdity ega mé mysli
mizí rychle, velmi rychle.