274 Ze všech mých vychovatelů vnitřního života, ...

Ze všech mých vychovatelů vnitřního života
mír je zdaleka nejlepším,
kdo mi pomůže co nejúspěšněji složit
mou Boží zkoušku.