277 Ten, kdo má mír...

Ten, kdo má mír
v každé chvíli
svého života,
je zároveň milovníkem Boha
i vlastníkem Boha.