280 Mír je zároveň...

Mír je zároveň
jistou silou úspěchu
mé mysli
a čistou blažeností pokroku
mého srdce.