283 Má mysl říká: ...

Má mysl říká:
„Bože, stůj při mně.
Potřebuji Tvou Sílu.“
Mé srdce říká:
„Pane, zůstaň ve mně.
Potřebuji Tvůj Mír.“