286 Můj vděčný dech...

Můj vděčný dech
je mým vzýváním míru
mého Pána Nejvyššího.