290 Ve vyšším světě, ...

Ve vyšším světě
mír
je nejšťastnějším cílem člověka.