293 Ó má mysli, ...

Ó má mysli,
jak můžeš mít mír?
Což nevidíš,
že jsi zcela ochromena
útokem žádosti?