297 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
kéž má úroda snu míru
nezůstane nesklizena
nadlouho.