300 Když se tvůj život...

Když se tvůj život
stane lodí víry,
Bůh míru přijde,
aby tě řídil
k vše ozařujícímu
Zlatému Břehu.