317 Srdce míru je odborníkem...

Srdce míru je odborníkem
v milování Boha
bezvýhradně a nepodmíněně
na první pohled.