323 Běda, od časů nepamětných, ...

Běda, od časů nepamětných
nepřítomnost míru
bezohledně sužuje
lidskou rasu.