330 Pozemské potěšení...

Pozemské potěšení
není mír.
Potěšení z míru
je překonáním země.