336 Má mysl pochyb umírá zklamána, ...

Má mysl pochyb umírá zklamána,
avšak mé srdce míru je určeno
Bohem samotným
k jeho neustálé službě.