357 Kéž je má mysl...

Kéž je má mysl
tak šťastná, jako naděje.
Kéž je mé srdce
tak naplněné, jako mír.