368 Hrdinou vnějšího bojiště...

Hrdinou vnějšího bojiště
je atomová bomba.
Hrdinou nejvyšším bojiště vnitřního
je mír.