374 Pochyby o světě a podezřívání světa...

Pochyby o světě a podezřívání světa
nedávají mému životu
ani špetku míru.