382 Ne změněním zdání...

Ne změněním zdání
vnějšího života,
ale zdokonalením skutečností
vnitřního života
můžeme my všichni mít mír.