384 Má naděje doufá...

Má naděje doufá
v jeden den navíc.
Můj mír touží
po Boží Věčnosti a Boží Nekonečnosti.