386 Mír...

Mír
není, když se smrt
blíží.
Mír
je, když se mé nepodmíněné
odevzdání Bohu
blíží.