388 Mír necítím, ...

Mír necítím,
když si toužím odpočinout
od světa.
Mír cítím,
když toužím aspirovat
pro svět.