396 Běda, jaký jsem pošetilec....

Běda, jaký jsem pošetilec.
Každý den hledám mír
v neprostupných hvozdech své mysli.