40 Běžec lásky k Bohu...

Běžec lásky k Bohu
bude mít mír
pouze, když
seberozdávajíc předá
pochodeň míru.