44 Boží nepodmíněná Jednota...

Boží nepodmíněná Jednota
je mírem mé mysli.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Vůně mírových květů, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1995.

Toto je 1044th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Vůně mírových květů, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »