54 Mír...

Mír
je spojujícím článkem
mezi
mým transcendentálním já
a mou bezednou hlubinou.