58 Bůh chce...

Bůh chce,
abych uvnitř svého srdce
vytvořil pro Něj malou zahradu,
kam by mohl
každý den
přijít a zpívat Své Mírové Písně.