60 Má mysl by ráda věděla...

Má mysl by ráda věděla,
zda si někdo tajně, ale laskavě povšiml,
že se modlí k Bohu
pro mír.