62 Ó můj Pane...

Ó můj Pane,
dej mé mysli krutou bolest hlavy,
bude-li váhat
modlit se k Tobě pro mír
každý den.