66 Nezastavuj pláč svého srdce...

Nezastavuj pláč svého srdce,
chceš-li, aby mír
dokonale vykvetl
v celé tvé bytosti.