86 Bůh obklopuje můj život...

Bůh obklopuje můj život
svým bezmezným mírem,
jen když já obklopuji Život Boha
svou bezdechou láskou.