Síla čistoty

Čistota je světlo naší duše, vyjadřující svou Božskost prostřednictvím těla, vitálna a mysli. Když jsme čistí, získáváme vše. Dokážeme-li si udržet svou čistotu, nikdy neztratíme nic, co stojí za to mít. Dnes můžeme mít úžasné myšlenky či úžasnou vnitřní sílu, ale zítra je ztratíme, nejsme-li čistí. Čistota je dech Nejvyššího. Jakmile nás čistota opustí, opustí nás také dech Nejvyššího a zůstane nám jen náš lidský dech.

Čistota znamená řídit se příkazy našeho Vnitřního kormidelníka, aniž bychom dovolili nebožským silám, aby do nás vstoupily. Kdekoliv je nedostatek čistoty, tam je temnota, která je předzvěstí smrti. To, čemu dnes říkáme temnota, je pro nás zítra smrtí. Čistota je jediná věc, která může udržet naši Božskost. Bez čistoty není jistota. Bez čistoty není přirozenost. Bez čistoty v nás není neustálý proud Božskosti.

V čistotě je božské kouzlo. Dokážeme-li si při naší meditaci uchovat jednu jedinou čistou myšlenku, potom z ní na hodiny získáme užitek. V ten okamžik se naše nejhorší slabosti přemění ve skutečnou sílu. Všichni víme, že množství a kvalita nejsou totéž. Všichni se zajímáme o kvalitu, a ne o kvantitu. Ale čím více si rozvineme božskou čistotu, tím větší bude naše vnitřní síla. S čistotou jdou kvalita a množství společně.

Čistota je jako božský magnet. Přitahuje k nám všechny božské vlastnosti. Máme-li čistotu, svět je na nás hrdý. Jestliže je matka Země domovem jediné čisté duše, její radost nezná hranic. Říká: „Tady je konečně duše, na kterou se mohu spolehnout.“

Měli bychom mít čistotu v našich myšlenkách, v našich představách, v našich pocitech, v našich rozhovorech, ve všem, co říkáme, ve všem, co děláme, ve všem, co cítíme a ve všem, čím jsme. Náš celý život může být jako květina v zahradě. Ztotožníme-li naše vědomí s květinou, nemůžeme mít nikdy nečisté pocity. Zůstaneme-li však uvnitř zahrady, ale vědomě se s květinou nebo se zahradou samotnou neztotožníme, potom zůstaneme nečistí.

Čistoty musíme dosáhnout v celém našem bytí. I tělo by mělo mít čistotu duše. Z toho důvodu jsou čistotnost a dobré zdraví nezbytné. Čistota je něčím, co uvnitř sebe musíme mít neustále, není něčím, co si odněkud vezmeme, když ji potřebujeme. Čistota je něčím, s čím musíme žít. Je neodlučitelným stavem božského vědomí.

Dosáhne-li člověk čistoty, obzvláště ve vitálnu, ve svém vnitřním a vnějším životě dosáhl mnoho. V lidské čistotě přebývá Boží nejvyšší Božskost. Čistota člověka je dechem Boha. Čistota je ohromná síla. S čistotou můžeme dokázat cokoliv. Ztratíme-li však svou čistotu, můžeme snadno upadnout, rozpadneme se, přestože můžeme mít moc, bohatství či vliv.

Všichni duchovní aspiranti bez výjimky spatřili a pocítili potřebu čistoty. Dnes silou své nejvyšší čistoty vylezou na vnitřní Mount Everest, avšak zítra spadnou do nejhlubší propasti. Se ztrátou čistoty je ztraceno vše, Bůh Sám je ztracen. Se ziskem čistoty je získán svět, je získán celý vesmír.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Čistota: mladší sestra Božskosti.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2015.

Toto je 160th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Čistota: mladší sestra Božskosti, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »