Vnitřní pročištění

Hledající nemůže získat vnitřní pročištění najednou. Je to postupný proces. Vnitřní pročištění začíná naší vědomou meditací, poté je třeba ho dosáhnout v našem bdělém stavu a poté v průběhu spánku. Po těchto úrovních můžeme vnitřního pročištění dosáhnout na úrovni snů.

Musíme začít od začátku a pracovat postupně. Je třeba podotknout, že v průběhu meditace se musíme pročišťovat neustále. Je zbytečné pokoušet se meditovat bez pročištění a je zbytečné očekávat pročištění bez meditace. Pokouší-li se někdo meditovat, aniž by se obtěžoval vzývat alespoň trochu čistoty, jen tak pevněji a pevněji uzavírá dveře do svého srdce. Vstoupí-li do nás nečisté myšlenky v průběhu meditace, jsou nekonečněkrát silnější než nečisté myšlenky, které do nás vstupují, když nejsme v meditaci. Proč? Protože v době meditace je vše intenzivní, ostré, jednobodové. Pokud nějaká nečistá myšlenka vstoupí, získá sílu z intenzity naší mediace. Začíná-li ale naše meditace s čistotou, potom může síla čistoty snadno pohltit jakoukoliv nečistou myšlenku, která nás napadá. Mír, světlo, blaženost, síla a ostatní božské kvality v nás nikdy nemohou zůstat napořád, pokud nemáme dostatek čistoty. Tisíce hledajících upadnou v duchovním životě právě proto, že se ve svém životě neobtěžují získat čistotu. Aspirují po dobu dvou měsíců, třech měsíců, šesti měsíců, pěti let, deseti let. Poté najednou upadnou, a to právě proto, že nemají čistotu.

Většina duchovních hledajících se stává vegetariány. To je výborné. Ale pokud jíme samou zeleninu a domníváme se, že tak dokážeme porazit pohnutky našeho nižšího vitálna, mýlíme se. Jen tím, že budeme jíst pouze zeleninu, nemůžeme porazit nižší vitálno. Jsme-li vegetariány, pomáhá nám to v našem duchovním životě a já oceňuji, pokud můžete být vegetariány. Ale skutečná čistota přichází z vnitřní aspirace duše, ne z jídla. Máme-li nějakou duchovní čistotu, potom fyzická čistota, kterou získáme tím, že nejíme maso, bude nanejvýš účinná. Nemáme-li čistotu, potom nehledě na to, jak opatrní jsme při konzumaci masa a ryb, čistotu nezískáme.

Ti, kteří dávají veškerou důležitost stravě v domnění, že tak získají čistotu v mysli, srdci a duši, dělají chybu. Chceme-li skutečně čistotu, je dobré nejíst maso; musíme ale vědět, že prvořadou důležitost k rozvinutí čistoty musíme klást na aspiraci a meditaci. Dokážeme-li vynést do popředí čistotu duše, potom s touto čistotou můžeme vstoupit do srdce, mysli, vitálna, a nakonec do fyzického. Když božská čistota zaplaví všechny části naší bytosti, můžeme si být jistí, že v nás zůstane napořád. Měli bychom vědět, kolik můžeme očekávat od jezení zeleniny. Pamatujte, že je to aspirace, aspirace celého těla, vitálna, mysli, srdce a duše, která nám může dát čistotu. Sloučíme-li naši vnitřní čistotu s naší vnější čistotou, obě tím posílíme. Ale vnitřní čistotě musíme dát prvořadou důležitost. Vnitřní čistota potřebuje neustálou aspiraci, stoupající plamen. Pokud ji máme, teprve potom můžeme skutečně dosáhnout něčeho věčného.

Dokážeme-li jednou pročistit své vědomí při meditaci, můžeme uvažovat o dosažení čistoty v bdělém stavu, a tak dále. Pročištění vědomí snů je velmi pokročilý stav.

Abyste vzývali čistotu v průběhu vaší meditace, zkuste si, prosím, při každé meditaci doma zapálit vonnou tyčinku a svíčku, a dát si na meditační místo květinu a obrázek svého Gurua, pokud nějakého máte. Tyto věci vám pomohou pročistit prostředí. Poté, když začnete meditovat, pokuste si po dobu třech až pěti minut představovat, jak se nadechujete a vydechujete společně se svým Mistrem. Vědomě nabízejte svůj životní dech svému Mistrovi; ciťte, že dýcháte současně s ním. Poté získáte vnitřní čistotu od svého Mistra a můžete vstoupit do meditace s obrovskou čistotou.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Čistota: mladší sestra Božskosti.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2015.

Toto je 160th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Čistota: mladší sestra Božskosti, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »