17.

Modlím se,
abych se úplně
a nepodmíněně odevzdal
svému Milovanému Nejvyššímu
na samotném počátku
úsvitu své Nebeské cesty.