2.

Modlím se,
abych mohl myslet
nekonečně více
na svého aspirujícího přítele,
své srdce,
než na své neaspirující
a nespolehlivé nepřátele:
své letargické tělo,
své agresivní vitálno
a svou pochybující mysl.