38.

Můj Pán Nejvyšší
mě znovu a znovu varoval,
že mé meditace budou
naprostým neúspěchem,
jestliže budu důrazně přísný
na nedokonalosti druhých
a nesmírně shovívavý
ke svým vlastním nedokonalostem.